Χαμένο υλικό κυκλοφορίας

Χάθηκε η κυκλοφορία Το υλικό είναι μια βελτίωση στο πρότυπο του μετρητή απώλειας νερού υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης 500 ml και η αξιολόγηση της απόφραξης πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεγέθη μέσων δίσκων άμμου πόρων. Αποτελείται κυρίως από σώμα πλαισίου, δέκτη διηθήματος υψηλής πίεσης, κύπελλο υγρού γεώτρησης, συσκευή πίεσης και ούτω καθεξής. Το σώμα του κυπέλλου είναι εξοπλισμένο με ένα πειραματικό κάλυμμα κυπέλλου, ένα πλωτό έμβολο και ένα χαραγμένο κάτω κάλυμμα. Αυτό το σώμα κυπέλλου έχει μια αυλάκωση βαθύτερη από το τυπικό σώμα κυπέλλου για την τοποθέτηση του δίσκου άμμου. Ο δίσκος άμμου που χρησιμοποιείται ελέγχεται από αυστηρή διαδικασία παραγωγής και η απόδοσή του είναι σταθερή.

View as