Φιλτράρισμα (Dynamic HPHT)

Υπάρχουνδύο είδη φιλτραρίσματος (Dynamic HPHT)κατά τη διάρκεια των εργασιών γεώτρησης και ολοκλήρωσης.Το ένα είναι το στατικό φιλτράρισμα μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας των υγρών γεώτρησης.Το πάχος του κέικ λάσπης αυξάνεται σταδιακά και ο ρυθμός διήθησης μειώνεται με το χρόνο.Ένα άλλο είναι το δυναμικό φιλτράρισμα όταν το κέικ λάσπης που σχηματίζεται διαβρώνεται από τα κυκλοφορούντα υγρά γεώτρησης.Δεν υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ της στατικής διήθησης και της δυναμικής διήθησης των διαφορικών υγρών γεώτρησης, επομένως, η μέτρηση της δυναμικής απώλειας φίλτρου είναι ιδιαίτερα σημαντική.Η δυναμική πρέσα φίλτρου μοντέλου HDF-1 HTHP έχει ξεπεράσει τις ελλείψεις σε διάφορες παραδοσιακές στατικές πρέσες φίλτρου και επέτρεψε τα μετρούμενα αποτελέσματα να είναι κοντά στις συνθήκες της γεώτρησης.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ιδιότητας διήθησης των υγρών γεώτρησης και του πολτού τσιμέντου με ακρίβεια και ασφάλεια υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες.Η χρήση του οργάνου μπορεί να παρέχει τα αξιόπιστα δεδομένα για την πραγματοποίηση επιστημονικών, γρήγορων, υψηλής ποιότητας και ασφαλών γεωτρήσεων.

View as