Διαφορικό κόλλημα

Το διαφορικό Το Sticking είναι ένα είδος δοκιμαστικού οργάνου προσομοίωσης με πολλαπλές λειτουργίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του ρυθμού διήθησης των υγρών γεώτρησης και του συγκολλητικού χαρακτήρα του κέικ λάσπης υπό συνθήκες κανονικής θερμοκρασίας και μέσης πίεσης (0,7MPa), καθώς και υπό συνθήκες κανονικής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης (3,5MPa). Οι επεμβάσεις διευκολύνονται. Χαρακτηρίζεται επίσης από την υψηλή ακρίβεια, το μικρό επαναλαμβανόμενο σφάλμα και τα ακριβή αποτελέσματα των δοκιμών. Το όργανο μπορεί να εφαρμοστεί εκτενώς σε κοιτάσματα πετρελαίου, ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια κ.λπ.

View as