Ολοκληρωμένος ελεγκτής απόδοσης

Το περιεκτικό Ο ελεγκτής απόδοσης οδηγείται από το σύστημα μετάδοσης για να οδηγεί την πλάκα μέτρησης ώστε να ασκεί πίεση στο κέικ λάσπης με σταθερή ταχύτητα. Το σύστημα απόκτησης εκτελεί ανίχνευση δεδομένων και συλλογή δεδομένων στην πίεση που παρέχεται από το σύστημα μετάδοσης. Μετά την επεξεργασία του συστήματος ελέγχου, λαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και ανάλυση και αρχειοθέτηση δεδομένων υπολογιστή και, στη συνέχεια, λάβετε τις περιεκτικές παραμέτρους της απόδοσης του mud cake: βάρος κέικ λάσπης, συνολικό πάχος, πραγματικό πάχος, εικονικό πάχος, σκληρότητα κέικ λάσπης, σκληρότητα.

View as