Χημική ανάλυση

Το κάλιο Το ιόν στο υγρό γεώτρησης στοχεύει στη σταθεροποίηση του σχιστόλιθου και στη συγκράτηση της διαστολής του πηλού. Έτσι, η περιεκτικότητα σε ιόντα καλίου πρέπει να μετράται με ακρίβεια, ώστε να ελέγχονται οι επιδόσεις του υγρού γεώτρησης. Η χειροκίνητη φυγόκεντρος SY-2 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε ιόντα καλίου στο υγρό γεώτρησης του οποίου η περιεκτικότητα σε ιόντα καλίου είναι μεγαλύτερη από 5000 mg/l ή η συγκέντρωση KCl είναι μεγαλύτερη από 3,5 lb/bbl. Χρησιμοποιήστε το υπερχλωρίδιο για να εναποθέσετε το ιόν καλίου στη φυγόκεντρο, μετά προσδιορίστε τον όγκο της απόθεσης και αριθμήστε το περιεχόμενο από την καμπύλη κριτηρίου.

View as